Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Nieuws

Dag voor de Raad: op zoek naar sterke raad

16-02-2017

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vinden over ruim dertien maanden plaats. Wat heeft de nieuwe raad nodig om een sterke raad te zijn? Die vraag staat centraal tijdens Dag voor de Raad op 17 maart in Delft.

Goed gesprek cie. Raadsleden & Griffiers met minister BZK

14-02-2017

Minister Plasterk en 17 leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers wisselden gisteren in een levendig gesprek van gedachten over onder andere een nieuw raadsledenprogramma. Dit meerjarige programma heeft tot doel de nieuwe rol van de gemeenteraad te versterken.

Handreiking voor raadsleden over lokale media en informatievoorziening

13-02-2017

Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen. Door actief te tweeten, te chattend of de samenwerking aan te gaan met een lokale krant. Dat is belangrijk, want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een handreiking aan raadsleden.

Burgemeester Paul Depla: “Elk raadslid moet boek ’De achterkant van Nederland’ lezen”

10-02-2017

Alle raadsleden van Breda hebben van burgemeester Paul Depla het boek ‘De achterkant van Nederland’ cadeau gekregen. Alle raadsleden in Nederland zouden dit boek, waarin wordt geschetst hoe georganiseerde criminaliteit het openbaar bestuur en het openbare leven probeert te beïnvloeden, volgens Depla moeten lezen.


Overzicht actuele berichten »